14/4/2021

Đồng hồ Ridgeway 9 Ống sáo. Phiên bản đặc biệt kỷ niệm 250 năm ngày sinh vị tổng thống đầu tiên Hoa Kỳ - George Washington.